VLIV SUMY EFEKTIVNÍCH TEPLOT NA AKUMULACI ZÁSOBNÍCH LÁTEK V KOŘENOVÉM SYSTÉMU VOJTĚŠKY SETÉ (MEDICAGO SATIVA L.)

1 ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN...
Author:  Julie Bártová

1 downloads 33 Views 69KB Size

Recommend Documents