Vliv reklamy na spotřebitele

1 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Stu...

17 downloads 262 Views 2MB Size

Recommend Documents