VLIV PŘIMKNUTÍ NA TŘENÍ VE VALIVÉM LOŽISKU

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV KON...
Author:  Filip Janda

2 downloads 153 Views 3MB Size

Recommend Documents