Versie 13 januari 2015

1 Versie 13 januari 2015 Overname-protocol i.v.m. outsourcing APG-medewerkers naar Securitas Preambule Dit overnameprotocol is van toepassing op de (v...

5 downloads 80 Views 522KB Size