UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

1 2 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Hledisko, čas a prostor v Sokurovově filmu Ruská archa záběr-sek...
Author:  Marta Veselá

2 downloads 44 Views 2MB Size