UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Právnická fakulta Katedra občanského práva Plná moc a její význam v obča...
Author:  Karla Tesařová

0 downloads 102 Views 384KB Size