UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PRÁVNICKÁ FAKULTA Katedra obchodního práva Odpovědnost zhotovitele ve smlouvě o dílo v...
Author:  Jozef Mašek

42 downloads 119 Views 471KB Size