UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Marketingová komunikace Domu umění města Brna v letech