TERMA-TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA AUDIT

1 TERMA-TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA AUDIT 1. Komposisi ahli Lembaga Pengarah hendaklah melantik ahli-ahli Jawatankuasa Audit daripada kalangan mereka s...
Author:  Widya Iskandar

222 downloads 164 Views 78KB Size