SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Revatio 0,8 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden mililitr roztoku obsahuj...
Author:  Olga Matoušková

25 downloads 46 Views 499KB Size