Samenwerken aan vernieuwing

1 Samenwerken aan vernieuwing Eigen kracht en meedoen zijn sleutelwoorden die, ook in, steeds belangrijker worden. Dat geldt ook voor de partners in h...
Author:  Leona Maes

11 downloads 2311 Views 912KB Size