Samenvatting Inleiding De totstandkoming van het Wmo-beleidsplan Leeswijzer 6

1 Oktober 20122 Voorwoord Voor u ligt het nieuwe Wmo-beleidsplan Waterland voor Elkaar. In dit beleidsplan beschrijven wij hoe wij de komende vier jaa...
Author:  Hans Gerritsen

3 downloads 26 Views 1MB Size

Recommend Documents