Postura, posturální funkce, posturografie, COP, Balance Trainer, WII Balance Board

1 2 3 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku posturální stability. Cílem je seznámit s...
Author:  Jana Müllerová

20 downloads 171 Views 3MB Size