Obsah. Informační systémy po reformě VS praktické předvedení technologického řešení eprovisioning66 Štěpán Benyovszky, ClarioNet, s. r. o

1 Obsah Úvodní slovo...6 Schema programu...7 Orientační plán kongresového centra Aldis...9 Organizační a programový výbor konference ISSS Program Prog...
Author:  Adam Sedláček

2 downloads 101 Views 6MB Size