METALOGRAFICKÉ HODNOTENIE KOVOV A ZLIATIN

1 METALOGRAFICKÉ HODNOTENIE KOVOV A ZLIATIN Hodnotenie spočíva v makroskopickom a mikroskopickom hodnotení: korózneho napa...

19 downloads 122 Views 4MB Size