GEMEENTERAAD DD. 30 MEI 2012

1 GEMEENTERAAD DD. 30 MEI 2012 Aanwezig M.M.: Jan Stevens, burgemeester, Filiep De Vos, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzit...
Author:  Regina Mulder

2 downloads 64 Views 180KB Size