DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ NA DODÁVKY OSTATNÍCH KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB