Definitieve versie vastgesteld juni 2013

1 Jaarverslag 2012, samenvatting In 2012 heeft het Anna van Rijn College de omslag gemaakt van verbetering naar vernieuwing, wat de school hernieuwd e...
Author:  Ludo Bosmans

0 downloads 42 Views 579KB Size