CROSS - COMPLIANCE. Obsah:

1 CROSS - COMPLIANCE Obsah: I. Význam pojmu CC II. Charakteristika CC III. Strašák nebo pomoc? IV. Legislativní úprava CC V. Jednotlivé prvky CC VI. K...

7 downloads 174 Views 220KB Size