Antwoord vraag 5 Het Evangelie, Handelingen van de Apostelen, de 21 Brieven van de apostelen en de Openbaring van Johannes

1 Antwoorden weetjes Hoofdstuk I - Het Oude Testament bestaat uit: De Wet: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium De Profeten: De eerste pr...
Author:  Femke Monique Vink

9 downloads 79 Views 114KB Size