Ach, bože. Ach bože, ach bože, achbože

1 Vyhledali jsme vás v jedné profesní záležitosti; kontakt na vás jsme získali na univerzitě. Omlouvám se, že přicházíme neohlášeni. Dveře se již za m...
Author:  Ján Pavlík

3 downloads 219 Views 200KB Size

Recommend Documents

No documents