2005. Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ

1 Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 13/2005 Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ2 Kontrola plnění požadavků C-C dle naříz...

11 downloads 346 Views 211KB Size